Directia Fiscala a
Municipiului Timisoara

3. Indicarea beneficiarului in cazul platilor impozitelor si taxelor locale efectuate prin OP

Data: 10.10.2017
Reamintim contribuabililor care achita impozitele si taxele locale prin ordine de plata ca beneficiar al platii este Municipiul Timisoara si nu Directia Fiscala a Municipiului Timisoara. Precizam ca, Directia Fiscala a Municipiului Timisoara in calitate de organ fiscal local este doar emitentul deciziilor de impunere prin care sunt stabilite impozitele si taxele locale. Sumele se vireaza in conturile IBAN precizate in cuprinsul deciziilor de impunere, CIF Municipiului Timisoara fiind 14756536.[...]